L’excés de temperatures durant l’estiu sol passar factura a la gespa, creant calbes i zones molt malmeses. Si cal realitzar noves sembres o replantacions … juntament amb el de primavera, aquest és el moment ideal.
Disminuirem la freqüència de regs i evitarem que les plantes arribin a la nit mullades.
Distanciaremos les segues.
Abonarem amb dosis una mica més altes i amb abonaments rics en potassa que l’enforteixin de cara a la tardor i hivern.
També és un bon moment per començar a escarificarlo per trencar el “feltre” de restes vegetals morts que es formen sobre la superfície del sòl. Amb això millorarem tant la ventilació del sòl com la capacitat d’absorció d’aigua.
Realitzar-li uns bons regs després de la escarificació, millorarà la qualitat del sòl, els fertilitzants arribaran a una major profunditat i la gespa millorarà notablement.
Si hi ha zones que amb l’excés d’humitat i ombra creix la molsa, hi ha productes denominats precisament ‘anti molsa’ amb què el podem controlar.
Font: floresyplantas.net