El pi és un arbre típic dels boscos mediterranis, aquest arbre és de port gran i s’ha adaptat a zones enjardinades mediterrànies.

Es tendeix a pensar que la poda d’un pi és de preu elevat quan no té per què ser així. Un pi només s’ha de podar cada 7 o 8 anys, en comparació a altres tipus d’arbres que necessiten una poda més freqüent.

Sempre que anam a podar un pi hem de tenir molt en compte la seva situació i els següents factors:

Clarejat de pins

Ens hem de centrar en claretjar-lo perquè el vent pugui passar a través d’ell.

Pinsat de pins

Cal pinsar el pi a la zona que no volem que es desenvolupi tant, ja sigui per motiu de construcció, ombra, pendents, etc. Si són exemplars de pi joves és important tenir en compte quina és l›altura desitjada.